Приключенията на лоса Евстати и хипопотама Архимед – Епизод 29

Приключенията на лоса Евстати и хипопотама Архимед

(адаптиран от Мишел (optimiced.com), използван съгласно СС лиценза на автора и с личното му одобрение) :)

(hint: вижте епизод 30!)