Ние, врабчетата

Паметникът на Йордан Радичков в градинката край НХГ, София