Shadowy cat

Порода Истанбулска сенчеста превъзходна.