Пловдивска котка

Пловдивска котка, порода Вечерна стълбищна с подсветка.