За подправки виновните се наказват съгласно закона