Тараметричен басейн / Tarametric pool

Тараметричен басейн е интерактивна инсталация на Антон Савов в рамките на Sofia Architecture Week.
Вижте я до 6 ноември (неделя) в Suspacious, ул. “6-ти септември” 13.