Тайните обитатели на водната кула

Знам, че вече ви показах снимките на водната кула, но ако пак ги разгледате
внимателно, ще видите нещо, което първия път сигурно сте пропуснали.

Това са тайните обитатели на кулата.